0%   0

யாழ்ப்பாணத்தின் உயர்ந்த ஒரு கத்தோலிக்க பாடசாலைக்கும் ஒரு பெரும் தேவாலயத்துக்கும் அருகே மிகத் தாழ்வாக கவனமாக மறைத்துவைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு சமூகம்தான் திட்டி எனப்படும் திருநகர்!


No Image Available
0%   0

“நான் இல்லாத காலத்தில் உங்களைத் தூக்கிக் கொண்டாடிய இந்த சமூகம் உங்களை கைவிடும்”என தலைவர் பிரபாகரன் கூறியது உண்மையா? – வெற்றிச் செல்வியின் சிறுகதைகள் நூல் வெளியீட்டில் – சாம் பிரதீபன் –