“நான் இல்லாத காலத்தில் உங்களைத் தூக்கிக் கொண்டாடிய இந்த சமூகம் உங்களை கைவிடும்”என தலைவர் பிரபாகரன் கூறியது உண்மையா? – வெற்றிச் செல்வியின் சிறுகதைகள் நூல் வெளியீட்டில் – சாம் பிரதீபன் –

“நான் இல்லாத காலத்தில் உங்களைத் தூக்கிக் கொண்டாடிய இந்த சமூகம் உங்களை கைவிடும்”என தலைவர் பிரபாகரன் கூறியது உண்மையா? – வெற்றிச் செல்வியின் சிறுகதைகள் நூல் வெளியீட்டில் – சாம் பிரதீபன் –

Turn Off Light
Auto Next
More
Add To Playlist
Report

Report


Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *